Controle

Vuil, vocht en slijtage verhogen het risico op roestvorming. Alle beweegbare delen van een toestel moeten goed kunnen draaien. Metalen producten dienen regelmatig gecontroleerd te worden op allerlei zaken. En bij een versleten verflaag neemt de beschermende werking af en kan er roest ontstaan. Barzilay Maintenance Services controleert optimaal op genoemde zaken.