Beweegbare delen

Alle beweegbare delen van een toestel moeten goed kunnen draaien. Draaipunten worden meestal mogelijk gemaakt door lagers. Bij de controle letten wij op dat er niet teveel speling door slijtage is. Wij gaan na of er niet teveel beweging mogelijk is in de richting die loodrecht staat op de bedoelde draairichting, bij goede lagers moet deze beweging slechts minimaal mogelijk zijn. Wij letten ook op de soepelheid van de draaiing, een stroeve beweging geeft meestal een slechte smering aan.
Indien er teveel speling in de lagers zit zijn deze versleten en aan vervanging toe, soms kan teveel speling ook in de as zitten die dan vervangen moet worden. Vervanging van lagers en/of assen vereist deskundigheid en deze deskundigheid biedt Barzilay Maintenance Services.